As a Technical Commercial Consultant it is important to keep up with the developments on
technical, commercial and innovative areas. My expertise in the above mentioned areas are
obtained during my activities in several technical disciplines. I have experience in managing
the manufacturing of machinery, the production of waste water cleaning systems, project
development of labour and passenger vessels, but also yachts. Because of the diversity in
labour, I have developed myself as a consultant with various technical expertises.

Besides technical expertise, people skills are of great importance. I know how to motivate and
stimulate my environment. This contributes to a positive working situation. A good example is
my former position as freelance General Manager at a yacht shipyard in Turkey. In the year 2006
we managed to receive the reward of the best Super Yacht between 30 and 40 meter length of
the Monaco Yacht Show with our first Super Yacht “Lady of Joy”. A high achievement for a
newcomer in the yacht building business.
This can only be achieved with a good and motivated team.

Innovation concerning sustainability has my interest. During the years 2007 and 2008 I have
developed a fishing vessel which is will save in fuel consumption. Compared with a similar size
(Eurokotter with a 300 Hp propulsion system) fishing vessel, this vessel will save approx
35% - 40% fuel. We have integrated all new developments in the vessel for catching and
processing the fish. Also the working conditions of the crew have improved considerately.
Al together this has resulted in a fishing vessel with a high hauling capacity and with an optimal
environment for the crew on board.

My motto in my work is:
” always search for the optimal performance and results, within economical investments”.
I check my goals consistently to ensure the final results.


------------------------------------

PROFIELSCHETS

Als technisch commercieel consultant is het van belang om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op technisch, commercieel en innovatief gebied.
Mijn deskundigheid op de bovenstaande gebieden heb ik verkregen door werkzaamheden te
verrichten met verschillende technische disciplines. Ervaring heb ik opgedaan in machine fabricage,
waterzuivering systemen, projectontwikkeling en bouw van werk- en passagiersschepen maar ook jachtbouw.
Door deze diversiteit heb ik mij ontwikkeld als een consultant met grote technische deskundigheid


Naast technische deskundigheid, zijn ook people skills van groot belang. Ik weet mijn omgeving
te motiveren, stimuleren en te ontwikkelen. Dit betaalt zich terug in een positieve inzet voor “de zaak”.
Een voorbeeld is mijn jaar als Interim General Manager van een nieuwe jachtscheepswerf in Turkije. In het
jaar 2006 is het ons gelukt om met onze eerste jacht de eerste prijs te ontvangen in Monaco. Het ging hier
om de Super Yachts van 30 tot 40 meter. Een prestatie van niveau welke alleen met een goed team bereikt
kan worden.

Innovatie op het gebied van duurzaamheid heeft mijn interesse. In 2007 en 2008 heb ik een vissersschip
ontwikkeld waarbij een brandstof besparing, ten opzichte van de gelijkwaardige Eurokotters met 300pk
voorstuwing, van ca. 35% to 40% gehaald word. In het schip zijn alle bruikbare innovaties voor het vangen
en verwerken van de vis verwerkt. Dit geeft weer betere werkomstandigheden voor de bemanning.
Het resultaat is een schip met hoge vangst capaciteit en optimale leefomstandigheden voor het personeel.

Mijn devies in mijn werk is:
”altijd op zoek zijn naar de optimale prestaties en resultaten, binnen economisch verantwoorde investeringen.”
Naast het zetten van een hoge doelstelling toets ik deze regelmatig om de uitkomst zeker te stellen.